W przedsiębiorstwach produkcyjnych ważną rolę odgrywa ciągłość produkcji dóbr. Każdy nieplanowany przestój może narazić firmę na ogromne koszta. Dlatego każdy szanujący się zakład posiada osobę bądź dział odpowiedzialny za utrzymanie ruchu.
W celu polepszenia wydajności i sprawności osób zajmujących się konserwacją maszyn powstała nowa klasa systemów - systemy CMMS czyli Computerised Maintenance Management Systems. Wiele firm wie o potrzebie wdrożenia takiego systemu ale ma problemy z określeniem swoich potrzeb oraz wyborem odpowiedniego rozwiązania.

Funkcje systemu CMMS

Typowy system CMMS posiada następujące funkcjonalności:
 • inwentaryzacja maszyn
 • rejestracja kontrahentów
 • obsługa HR związana z utrzymaniem ruchu
 • obsługa zadań
 • rozliczanie czasu pracy
 • harmonogramowanie przeglądów
 • magazyn części
 • raportowanie
Ten podstawowy zakres funkcji znajdziemy w każdym liczącym się systemie klasy CMMS. Jest on wystarczający dla większości przedsiębiorstw do wydajnego zarządzania działami utrzymania ruchu. Skoro wiadomo jakie funkcje musi posiadać system utrzymania ruchu to skąd problem przedsiębiorstw z doborem odpowiedniego rozwiązania oraz czasem chybionymi inwestycjami w systemy, których pracownicy nie chcą używać?

Cechy systemu CMMS

System CMMS powinien spełniać dodatkowe wymagania niefunkcjonalne, których często próżno szukać w broszurach. Cechy te to:
 • prostota i przejrzystość obsługi
 • łatwa rozbudowa o nowe funkcje
 • możliwość konfiguracji dla potrzeb klienta
 • dobra skalowalność na większą liczbę komputerów
Powstaje pytanie dlaczego te a nie inne cechy są takie ważna w systemach CMMS? Uzasadnienie wyboru tych cech jest następujące
Prostota i przejrzystość obsługi – służby utrzymania ruchu muszą być w ciągłym pogotowiu na wypadek awarii maszyn. W związku z tym szkolenie nie może zabierać dużo czasu pracownikom utrzymania ruchu oraz ekipom mechaników i operatorów maszyn. Im prostsza obsługa systemu i mniej skomplikowanych rozwiązań tym czas szkolenia a następnie wypełniania danych w systemie jest krótszy. Przynosi to wymierne oszczędności.
Łatwa rozbudowa o nowe funkcje – wraz z rozbudową zakładu oraz wprowadzaniem nowych rozwiązań IT do firmy może zaistnieć potrzeba wymiany danych pomiędzy systemami różnych producentów lub rozbudowy systemu utrzymania ruchu o specyficzne funkcje dla danego przedsiębiorstwa. Istotne jest aby odbywało się to kosztem jak najmniejszych zmian w już obecnie stosowanych rozwianiach.
Możliwość konfiguracji dla potrzeb klienta – istotna sprawą jest elastyczność systemu w dopasowaniu się do potrzeb konkretnego użytkownika oraz ewentualna zmiana ustawień bez potrzeby pisania pewnych funkcji od początku.
Dobra skalowalność na większą liczbę stanowisk i użytkowników – w miarę rozwoju zakładu rozbudowywane są linie produkcje o nowe maszyny oraz zatrudniani są nowi pracownicy do ich obsługi. Wzrasta też liczba komputerów, na których system jest zainstalowany. System utrzymania ruchu powinien umożliwiać proste zwiększenie liczby jego użytkowników i instalacji.