Dlaczego wdrażać CMMS

Najszybsza droga do poprawy efektywności maszyn i urządzeń

 

Do czego służy MaintMaster?

 

MaintMaster jest narzędziem wspomagającym zarządzanie pracy w dziale utrzymania ruchu.
Jeśli plan strategiczny przewiduje podwojenie produkcji, to albo trzeba wybudować nową fabrykę, albo podwoić dostępność. Do tego właśnie służy ARETICS.


Korzyści z wprowadzenia systemu MaintMaster

 

 • Dział utrzymania ruchu ma mniej pracy, mniejsze zużycie części zapasowych i materiału oraz jednocześnie zapewnia wyższą dostępność urządzeń. Warunki pracy cechuje spokój i wysoki poziom ufności, a dział produkcji nie ma problemów z zapewnieniem punktualności dostaw.
 • Dział jakości notuje mniej braków, dostawy są zgodne ze specyfikacją, mniej "złej woli" i więcej zaufania, a więc stabilniejszy proces produkcyjny. Szybko można też zauważyć spadek kosztów jednostkowych dla produktów. 
 • Dział ekonomiczny notuje niższe roczne koszty utrzymania ruchu (często o połowę) oraz zwiększoną produkcję poprzez większą dostępność procesu produkcyjnego.


Aretics pozwala na:

 

 • Planowanie i harmonogramowanie prac
 • Zbieranie i analizę historii utrzymania urządzeń w celu usprawnienia planowania zadań i przejścia na utrzymanie prewencyjne 
 • Koordynację działań UR z planem produkcyjnym 
 • Optymalizację magazynu części zamiennych 
 • Analizę kosztów 
 • Analizę Pareto - gdzie przydzielić zwykle ograniczone zasoby aby uzyskać największą niezawodność utrzymywanego systemu


Funkcjonalność systemu ARETICS

 

 • Centralna administracja zgłoszeń
 • Wydawane zadania są zaplanowane
 • Instrukcje 
 • Sposób i kolejność wykonania zadań 
 • Odnośna dokumentacja techniczna 
 • Zarezerwowane części 
 • Rutynowe planowanie i harmonogramowanie 90% prac 
 • Rutynowe przydzielanie zasobów ludzkich i sprzętu 
 • Standaryzacja metod utrzymania 
 • Połączenie z magazynem części zamiennych pozwalające na skoordynowane zamówienia 
 • Wspólna platforma i koordynacja między pracami utrzymania, monitorowaniem stanu oraz działaniami proaktywnymi
 • i wiele więcej...